Miami-Jacobs Career College-Dayton

Dayton, Ohio

Miami-Jacobs Career College-Dayton Racial Demographics & Diversity

Race
Percent of Students

Miami-Jacobs Career College-Dayton Gender Demographics & Diversity

Gender
Percent of Students
Number of Students
Men
%

Miami-Jacobs Career College-Dayton Geographic Diversity

Origin
Percent of Students

Miami-Jacobs Career College-Dayton Undergraduate Student Population

Miami-Jacobs Career College-Dayton Profile

Student Age

Other Colleges

Pittsburgh, Pennsylvania
Type: Private not-for-profit, 2-year
Size: Large
Oakdale, Pennsylvania
Type: Private not-for-profit, 4-year or above
Size: Fringe
Pittsburgh, Pennsylvania
Type: Private not-for-profit, 4-year or above
Size: Large
Pittsburgh, Pennsylvania
Type: Private not-for-profit, 4-year or above
Size: Large
Pottsville, Pennsylvania
Type: Private not-for-profit, 2-year
Size: Distant
Altoona, Pennsylvania
Type: Private for-profit, less-than 2-year
Size: Small
Reading, Pennsylvania
Type: Public, 2-year
Size: Small
Reading, Pennsylvania
Type: Private not-for-profit, 2-year
Size: Small
Wyncote, Pennsylvania
Type: Private not-for-profit, 4-year or above
Size: Large
Pittsburgh, Pennsylvania
Type: Private not-for-profit, 4-year or above
Size: Large